Scrabblewoorden

13 februari 2007

OVER MIETJES EN REETJES...

Van mensen wordt soms gezegd dat ze veel noten op hun zang hebben. Waarschijnlijk re's en mi's, fa's en sollen, la's en si's. Do's echter niet, want Van Dale vermeldt bij do expliciet dat een meervoud niet kan. Ut daarentegen, de etymologische voorloper en tevens synoniem van do, heeft wel een meervoud.
Do re mi fa sol la si do

Waarom wordt de do door de Dikke anders behandeld? Zeer vreemd, en tegelijk ook vervelend. In de scrabblesport bestaat namelijk een handige regel die inhoudt dat woorden met een meervoud ook een verkleinwoord kunnen hebben. Utje, reetje, mietje, faatje, solletje, laatje, sietje en hun meervouden leveren punten op, dootje en dootjes echter alleen maar nullen. We kunnen wel stellen: "Een dootje is een vals nootje..."