Scrabblewoorden

5 april 2007

SPRECHEN SIE DEUTSCH?

Vorige week verpoosde ik even op een Hasselts terras. Het lentezonnetje was voelbaar aanwezig. Aan het tafeltje naast mij zette zich een jonge veertiger met lange blonde lokken, vergezeld van een Spaansogende vrouw. Hij wenkte de jonge serveuse. Toen zij naderde had hij duidelijk oog voor haar linkeronderarm die ingepakt was in een gipsverband. Hij vroeg: "Heb jij schwarzwalderkirschtorte?". "Neen", antwoordde de jonge deerne, "mijn pols is gewoon ontstoken". De man schoot in een lachbui, terwijl de serveuse met veel onbegrip toekeek en wachtte tot hij terug woorden zou kunnen uitbrengen. Zij voelde zich zichtbaar niet op haar gemak op dat overvolle terras. Ik gebaarde ondertussen dat ze zich niks moest aantrekken van zijn onbeleefd gedrag, en legde haar uit dat de man eigenlijk vroeg of er Duitse chocoladetaart met kersen en slagroom kon geserveerd worden. Ze begreep meteen dat ze een dom antwoord gegeven had, draaide zich om en trok zich beschaamd terug in de taverne. Ze bekommerde zich verder niet om de bestelling van de man die nog steeds zat na te schokken.

"Nederlanders?", vroeg ik aan de dona die hem vergezelde. "Hij wel", antwoordde ze, "maar ik ben van hier. Ik heb hem leren kennen toen hij als voetballer actief was bij eersteklasser Sint-Truiden". Nog steeds wat pissig omwille van zijn gedrag verlengde ik haar zin met ..."en hij heeft blijkbaar ook in de Bundesliga (Duitse voetbalcompetitie) gespeeld want hij kent een woordje Duits", waarbij ik doelde op zijn schwarzwalderkirschtorte. "Neen", viel hij toen zelf in, "maar ik ben niet wereldvreemd en heb een brede woordenschat, zo vind ik van mezelf". Die onuitstaanbare blufzak had dringend een lesje nodig, zo vond ik, en ik slingerde hem enkele volzinnen naar het hoofd, waarbij ik erop lette enkel woorden te gebruiken die voorkomen in de Dikke Van Dale:

" Jij kent het voetbalwereldje en je bent niet weltfremd (=wereldvreemd) ? Dan wil ik met jou wel een boompje opzetten over het hedendaags voetbal. Ben jij gelukkig met de überfremdung (=overheersing van vreemdelingen) die men heden ten dage in de eerste klasse kan vaststellen? Heb jij enige ahnung (=benul) wat onze eigen jongens daarvan vinden? Ik heb er in ieder geval een umheimlich (=onheilspellend) gevoel bij. Belgen komen vrijwel niet meer aan de bak in het betaald voetbal. Ze moeten uitwijken naar een andere job, anders eindigen ze vroeg of laat als een habenichts (=berooid iemand). Dat heeft inmiddels gezorgd voor een kladderadatsch (=ineenstorting) van ons voetbalmonument, nl. de nationale ploeg. Waarom kiezen voor buitenlanders? Wat is hun modale bildung (=algemene ontwikkeling)? Ze spelen puur op aangeboren atletisch vermogen. Verstand, inzicht, kampfgeist (=sportieve vechtlust) is aan hen niet besteed. In de eigen Vlaamse rangen schuilen veel machers (=daadkrachtige personen), spielmachers (=spelbepalers) bovendien, voor wie geen angstgegner (=tegenstanders waarvoor men een angstcomplex heeft) bestaat. Ik ken een Vlaams ausputzer (libero) met een legendarische ausdauer (uithoudingsvermogen). Tijdens looptrainingen bouwt hij menig steigerung (=tempoversnelling) in zodat ook zijn recuperatievermogen getraind wordt. Tijdens de matchen is hij een draufgänger (=vechtjas) , doch echter nooit onsportief . Jij in jouw tijd ook? Of was jij eerder een streber (=eerzuchtig persoon)? Een einzelgänger (=persoon die zijn eigen weg gaat) die alleingang (=individualistisch optreden) boven ploeggeest stelde, iemand die eigenlijk alleen gevreesd was voor zijn schwalbes (=geënsceneerde valpartij in het strafschopgebied) ? Je deinsde er waarschijnlijk niet voor terug om uit pure frustratie unverfroren (brutaalweg) je voet te planten tegen het "glockenspiel" (=klokkenspel) van één van je tegenstrevers? Ongetwijfeld had je schadenfreude (=leedvermaak) indien een tegenstrever een verrekking opliep. Richtig (juist)?.... "

Verder kwam ik niet, want de blonde adonis op leeftijd had de arm van zijn vriendin/vrouw vastgepakt, en samen waren ze opgestaan en uit mijn gezichtsveld verdwenen. Of hij elders nog een schwarzwalderkirschtorte gevraagd heeft, betwijfel ik zeer.

Een overzicht van bovenstaande en nog meer Duitse woorden die opgenomen werden in de elektronische Van Dale (14e editie), en die dus toegelaten zijn tijdens het scrabbelen, vind je hier.