Scrabblewoorden

10 juni 2007

VRIMIBO?

Onlangs surfte ik via de Telenet-route met duizelingwekkende snelheid over het internet. Om de haverklap werd mijn zicht echter belemmerd door een hinderlijke pop-up die volgende boodschap bracht:

Noteer in je MADIWODO
dat de grootste WIBOCRI
uit de HORECA
wekelijks een VRIMIBO
aanbiedt, opgeluisterd door HAFABRA's
bestaande uit HOLEBI's.

Ik in mijn madiwodo noteren dat één of andere horeca-wibocri vrimibo's laat opluisteren door holebi-hafabra's? Ik deed het niet! ....Omdat ik niet begreep wat ik las! Ik haalde Van Dale uit de kast, en stap voor stap werd de boodschap duidelijker...

MADIWODO = een agenda (de eerste letters van MAandag, DInsdag, WOensdag en DOnderdag)
WIBOCRI = een WItte-BOorden-CRImineel
HORECA = het HOtel-REstaurant-CAfé-wezen
VRIMIBO = een VRIjdag-MIddag-BOrrel
HAFABRA = HArmonie-FAnfare-BRAssband
HOLEBI = HOmo-LEsbienne-BIseksueel

Toen ik de tekst volledig vatte, diepte ik mijn madiwodo niet op. Ik heb weliswaar niks tegen holebi's, en muziek van hafabra's kan me soms zeer bekoren. Dat een crimineel met propere hemdsmouwen zijn horecazaak wil promoten door nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, is zeker niet strafbaar. Het probleem is evenwel dat ik wekelijks moet werken tot en mét de vrijdagavond (17u00 à 18u00). Een middagborrel behoort bijgevolg niet tot de mogelijkheden. Helaas!