Scrabblewoorden

20 september 2007

ONYXIS

Op de interclub van A-stijger Veldhoven werd in de achtste beurt ONYXIS op het bord gelegd. De meeste deelnemers keken mekaar met vragende blik aan. Wat mag dat wel zijn? "Zou het kunnen dat ONYXIS een vormvariant van onyx is?", vroeg mijn buurvrouw. Mijn gezicht vertrok tot een grimas die zonder woorden, maar daarom niet minder duidelijk, liet blijken dat ik het bij God niet wist! Diegenen die onverschillig voor zich uit bleven kijken, lieten uitschijnen dat hun parate woordenkennis wel iets verder reikte dan die van de modale deelnemer. Of was het valse schijn?

Thuis gekomen dook ik in Van Dale, want ik was zeer benieuwd. Deel twee, de letter O, gevonden! ONYXIS is een dwangnagel. Een wat? Van een dwangnagel had ik ook nooit eerder gehoord. Het zou waarschijnlijk een attribuut uit het sadomasochistish milieu zijn, zo dacht ik. In dat wereldje ben ik niet thuis, en bovendien ambieer ik dat ook niet. Toch was mijn nieuwsgierigheid nog wat gegroeid. Ik nam dus deel één, letter D. Met één oog dicht, behoed voor wat ik te lezen zou krijgen, ontwaarde ik net boven dwangneurose het lemma DWANGNAGEL. Daarachter slechts één woordje uitleg, nl. nijnagel. Een wat? Iets in mij zei me dat een nijnagel allicht niks met SM te maken zou hebben, maar wat het dan wel precies was, dat wist ik na twee opzoekingen nog steeds niet. Dan deel één van Van Dale maar weer netjes op zijn plaats zetten en terug deel twee consulteren....en eindelijk werd mijn zoekdrift beloond. Een NIJNAGEL is een plaats waar de huid langs de nagel is ingescheurd. Figuurlijk wordt NIJNAGEL ook gebruikt als synoniem voor nijdigaard, een nijdige gemelijke kerel, een nijdas. Google daarentegen laat verstaan dat een nijnagel in de eerste plaats een stukje nagel is dat naast de eigenlijke nagel meegroeit (zie foto).

ONYXIS? Oh niks is zo vervelend als dat.