Scrabblewoorden

23 december 2007

Kerst-limerick

Aan de ontbijttafel vroeg ik me vanochtend hardop af hoe de Kerstman zijn dagen in de zomer vult. "Televisie kijken", zei zoon Steven. "Alhoewel, dat zal hij toch snel zat zijn".... In recordtempo schudde hij een LIMERICK uit de mouwen die ik hier graag neerpen:

Een werkloze uit het land der Lappen
zat zeer zielig voor de buis te zappen.
Hij deed d' ogen dicht
en zag plots het licht:
"Scrabbel om aan de sleur te ontsnappen!"

Een limerick is een achtletterwoord dat uiteraard voorkomt in de SWL. Van Dale geeft volgende verklaring: "vijfregelig speels versje van grappige aard, veelal met klank- en woordspelingen, met het rijmschema: aabba". Ik zou er willen aan toevoegen dat regel één, twee en vijf hooguit acht tot tien lettergrepen mag bevatten, terwijl regels drie en vier uit slechts vier tot zes lettergrepen mogen bestaan.

Wie tijdens de feestdagen tijd heeft om te rijmen, en zijn vondst het publiceren waard vindt, mag me de vrucht van de geestelijke exploratie per e-mail bezorgen. Let op: enkel limericks met de Kerstman als onderwerp zijn toegelaten. Succes!