Scrabblewoorden

25 januari 2009

BINNENREEF - REMONTEER

Een van de trouwe lezers van mijn blogartikels liet mij en Henk Jongepier het volgende weten :

"In zijn bespreking van de interclub van afgelopen zondag schrijft Ronny Rutten o.a.: "waar de meesten 101 punten binnenreven met een geldige scrabble". Volgens mijn 14e editie van de Grote Van Dale mag binnenrijven alleen zwak vervoegd worden, dus RIJFDE BINNEN, BINNENGERIJFD. Voor mij is de sterke vervoeging met vormen als BINNENREEF, BINNENREVEN en BINNENGEREVEN ook acceptabel. Weliswaar komen de sterke vervoegingen volgens Google minder vaak voor, maar ze zijn zeker niet ongebruikelijk. Er valt dus te overwegen om aan Van Dale te vragen die sterke hoofdtijden toe te voegen.

In dezelfde tekst gebruikt Ronny het woord REMONTEREN in de volgende passage: "In negen van de twaalf beurten bedroeg de maximumscore niet eens 40 punten. Sterk remonteren was in die omstandigheden quasi ondoenbaar (...)." De Grote Van Dale kent die Vlaamse betekenis van remonteren niet. En de taalraadsman van de VRT blijkt het geen goed Nederlands te vinden. Toch zou Van Dale die betekenis mogen vermelden. Overigens blijkt remonteren (in Nederland) ook "(na demontage) opnieuw monteren" te betekenen, vooral in de woordgroep de- en remonteren, en dat is een betekenis die Van Dale evenmin kent."

De enige verklaring in Van Dale voor REMONTEREN is "meer dan eens in een seizoen vrucht dragen". Kunnen dus in een scrabblespel niet aanvaard worden: REMONTEER en REMONTERENDEN. Dat zou pas kunnen indien als betekenis "opnieuw monteren" en/of "een remonte realiseren, terugkomen" zou worden toegevoegd.

Reactie van Henk Jongepier:

BINNENRIJVEN - Ik kan aan Theo de Boer voorstellen om ook de sterke vervoeging op te nemen, naar analogie met RIJVEN (= harken).

REMONTEREN: als bijkomende betekenis het "opnieuw monteren" kan ik wel aan Theo de Boer voorstellen. Als dit wordt opgenomen is ook de eerste persoonsvorm mogelijk. In de betekenis van "terugkomen" lijkt me de kans veel minder dat het wordt toegevoegd, zeker als de VRT-taalman het ook geen goed Nederlands vindt.

Mijn mening: persoonlijk vind ik dat de Vlaamse betekenis van remonteren zou mogen opgenomen worden, aangezien die zeer vaak voorkomt in de (sport-)taal. Indien de mening van de VRT-taalman de norm is, dan zal Van Dale zeer veel woorden en betekenissen moeten schrappen. Van Dale is immers geen verzamelboek van goede Nederlandse woorden, maar wel een lijst met woorden die kunnen voorkomen in een Nederlandstalige tekst, en waarvan de lezer de betekenis kan opzoeken. Woorden geïmporteerd van een andere taal, en woorden die absoluut niet het label "algemeen beschaafd Nederlands" verdienen, maken daar deel van uit. Alle redenen om de ook de Vlaamse betekenis op te nemen zijn voorhanden.