Scrabblewoorden

5 januari 2009

Taalportaal

Sinds 1 januari 2009 is het nieuwe taal-portaal een feit. Het is een initiatief van Ronny Rutten, en staat ten dienste van alle scrabbleliefhebbers.


Het is geenszins de bedoeling om in de voetsporen te treden van de OTC (Overkoepelende Taalcommissie) die gelast is met de samenstelling van de SWL. Op geen enkel vlak overlappen de werkzaamheden. Het Taalportaal inventariseert woorden die niet in de Van Dale staan, terwijl de OTC zich juist concentreert op woorden die wel zijn opgenomen.

De contacten met Van Dale lopen via de OTC. De samenwerking is vruchtbaar te noemen, maar niet over de ganse lijn. Het verzoek van de scrabblebonden om "vergeten" alledaagse woorden op te nemen, werden wel gevolgd door beloftes van Van Dale, maar als puntje bij paaltje kwam, was de daadwerkelijke bereidheid om gevolg te geven aan het verzoek ver zoek. Bij de samenstelling van de SWL 2009 heeft de OTC -naar eigen zeggen- ongeveer 1000 woorden zelf een plaats gegeven in de scrabblewoordelijst, en zich dus niet gestoord aan het feit dat Van Dale geen aandacht schenkt aan deze woorden. In de komende maanden kan de OTC pleiten voor de opname van deze woorden in de volgende editie van de elektronische Van Dale. Alleen zo kan Van Dale de verschillen tussen de SWL en het eigenlijke "moederbestand" beperken, of zelfs herleiden tot nihil.

Het taalportaal stelt zich tot objectief om een lijst aan te leggen van woorden à la PLETWALS, LINKERBIL, METERSDIK, ... die ontbreken in de SWL. Die lijst kan dan in het vooruitzicht van de samenstelling van de volgende SWL tijdig ter beoordeling overgemaakt worden aan de OTC, waarna deze beslist welke woorden tot de scrabblebijbel kunnen worden toegelaten. Alle partijen winnen erbij.

Heb je een woord, of zelfs een lijst van woorden, waarvan naar jouw gevoel ten onrechte geen spoor is in de SWL, signaleer het dan aan de coördinator van het Taalportaal. Alle scrabbelaars danken u.