Scrabblewoorden

15 maart 2009

Taalportaal en Van Dale

Op de Algemene Vergadering van 15 maart bevestigde OTC-voorzitter Bertrand De Bouvere dat de woorden die door het Taalportaal worden aangereikt, zullen onderzocht worden en op termijn aan Van Dale zullen worden voorgelegd. André Bulteel, lid van Zeekant Oostende, zou belast zijn met deze taak. Initiatiefnemer Ronny Rutten vond het positief om te vernemen dat rekening gehouden zal worden met de output van het Taalportaal.