Scrabblewoorden

11 juli 2009

Update van de Taalportaal-lijst

Twaalf NTSV-leden van negen verschillende clubs hebben meegewerkt aan de samenstelling een lijst van 1718 woorden die (nog) niet toegelaten zijn tijdens een scrabblewedstrijd. Samen met alle toegelaten nevenvormen (meervouden, ...enz...) komen we aan 2503 woorden tot en met negen letters.

Dankzij de programmeerkennis van Frank Rutten kan op geregelde tijdstippen de ganse lijst aan een frequentietest onderworpen worden. Een programma laat woord per woord op Yahoo los, en bewaart de telresultaten. Handig! Op 30 juni 2009 gebeurde de laatste update. De resultaten zijn online beschikbaar.

De telresultaten van ongeveer 1% van de woorden moeten gerelativeerd worden. Voor de 99% andere geven de cijfers een goed beeld van de mate waarin de woorden voorkomen in de Nederlandse taal. De frequentielijst leert ons dat er 1336 woorden zijn die minstens 1000 maal geteld worden door Yahoo. Maar liefst 879 woorden tellen meer dan 10.000 hits. In die groep bevinden zich 219 woorden die meer dan 100.000 keer geteld worden. Voor 17 woorden geldt dat de kaap van 1.000.000 hits overschreden wordt.

Hoe kan je de Taalportaallijst raadplegen? Klik gewoon op de Taalportaaldeur die zich bevindt in de rechtermarge van deze blogpagina. De excelpagina die zich ontplooit telt twee werkbladen, nl. een alfabetisch overzicht, en een frequentieoverzicht.

De lijst is bijlange nog niet volledig. Stoot je op woorden die niet voorkomen in de SWL, en waarvan je graag wil checken hoe vaak ze door Yahoo geteld worden, meld ze dan via e-mail. Zo groeit de lijst aan, en daar kunnen op termijn alle scrabbelaars baat bij hebben.