Scrabblewoorden

9 september 2009

Kaas met gaten

Paul De Corte, op interclubs één van de meest actieve leden van Die Score Brugge, vindt de Grote Van Dale en de SWL veel weg hebben van kaas met gaten. Heerlijke kaas weliswaar, maar met soms toch wel wat te grote of storende gaten. Zo meldde hij mij zeer recent onderstaande tekortkomingen:

"Ik merk tot mijn verbazing dat woorden als GOUDA en GOUDAKAAS niet zijn opgenomen in Van Dale. Er zijn voor GOUDA enorm veel hits op internet, al slaan die natuurlijk grotendeels op de stad Gouda. Ik liep vandaag even de Delhaize binnen en telde een twintigtal kaassoorten met de benamingen gouda, goudakaas, en zelfs Belgische gouda. De benaming "gouda" is immers niet beschermd, en iedereen kan die gebruiken. De in Nederland veel gebruikte term "Goudse kaas" was nergens te bespeuren. Van Dale kent wel een EDAMMER, een LEERDAMMER en een MAASDAMMER. GOUDA ontbreekt echter, en dit terwijl die kaassoort bovenaan prijkt in de klassering van Nederlands meest gekende kazen".

"KLASSERING", zo gaat Paul verder, "kan rekenen op 512.000 Yahoo-hits, maar ontbreekt toch in Van Dale. Bij het lemma DECLASSEREN (met C geschreven) wordt als antoniem KLASSEREN vermeld, en nog opmerkelijker is het feit dat DECLASSERING wel werd opgenomen".

Na wat zoekwerk kwam ik er achter dat KLASSERING niet helemaal ontbreekt in Van Dale. Tweemaal komt het woord voor in de uitleg van andere lemma's. Zo is een LANDENKLASSEMENT volgens Van Dale een KLASSERING van landenteams. Iets om te KLASSEREN in mijn CLASSEUR.

Nulscores omwille van ontbrekende woorden kunnen leiden tot onverdund leed bij scrabbelaars. En dat moeten we zoveel mogelijk vermijden. "ONVERDUND is ook over het hoofd gezien", merkt Paul De Corte op. "Het is nochtans goed voor 49.800 Yahoo-hits. Naast de betekenis van "niet aangelengd" voor sproei-, poets- en andere middelen, en in de betekenis van "niet versneden" voor allerlei dranken, vond ik ook nogal wat overdrachtelijke betekenissen: onverdund leed, onverdund antisemitisme, zijn onverdunde mening te kennen geven,...".

Dit alles is genoteerd, beste Paul en andere scrabblevrienden. Het wordt niet verticaal geklasseerd, maar zal weldra toegevoegd worden tot de Taalportaallijst, en vroeg of laat bij van Dale terechtkomen...