Scrabblewoorden

20 november 2011

Ijsmeren bestaan!
Meer dan ooit tevoren.

Jan Van Herpe van Chipka Aalst moest in de loop van de voorbije week tijdens een scrabblewedstrijd vaststellen dat het woord IJSMEER niet voorkomt in Van Dale. Hij kreeg het er even koud van, en stelde dat "de uitgever zijn tijd waarschijnlijk ver vooruit was, en er allicht van uitging dat omwille van de opwarming van de aarde over enkel jaren geen IJSMEREN meer zouden bestaan". 

 
Google leert ons dat op tal van plaatsen tijdens het voorbije decennium IJSMEREN flink in volume zijn toegenomen. Ze worden gevoed door gletsjerijs dat door de opwarming versneld bergafwaarts komt. In natuurlijke kommen worden meren van water en ijsbrokken gevormd. Door het stijgende volume verhoogt de druk op de dijken van die IJSMEREN. Wanneer zo'n dijk het begeeft kan de inhoud van een IJSMEER plots vrijkomen en alles op zijn weg naar beneden meesleuren. Om dat soort van scenario's te vermijden worden in probleemgebieden in de zomerperiodes extra uitgangen aangebracht, waardoor het water het IJSMEER gecontroleerd, maar versneld kan verlaten. 

De opwarming van de aarde heeft geleid tot de problematiek van IJSMEREN.  Dat datzelfde woord ook in scrabblemiddens tot problemen leidt, en spelers die maar al te goed op de hoogte zijn van het bestaan ervan op hun bek kan doen gaan, is qua belang bijzonder ondergeschikt aan de nadelen die mens en natuur kunnen ondervinden. Toch zal dat woord een plaats krijgen in het taalportaal, en is het kandidaat om opgenomen te worden in een volgende editie van Van Dale.